Activitat econòmica

L'agricultura era fins fa poc l'única font de riquesa. Els terrenys de cultiu són totalment de secà, amb predomini de la vinya en les seves diverses varietats. També hi ha ametllers i algun garrofer, encara que després de les glaçades de 1956 gairebé han desaparegut. La cria de porcs i aviram és actualment força important. Hi ha petites indústries al municipi dedicades a l'elaboració de vi i algunes de metal.lúrgiques.