Joventut

 

 

El Pla Local de Joventut 2017-2019 té els següents objectius generals:

Posar a l'abast dels i les joves un ventall de recursos informatius que afavoreixin el procés d'emancipació juvenil
Potenciar la participació i la implicació dels i les joves en les activitats que s'organitzen al municipi
Transformar l'ús dels equipaments juvenils cap a una finalitat participativa i dinamitzadora