Monuments i altres elements d'interès

 

MONUMENTS DE VILABELLA

L'Església de Sant Pere 

L'Església actual, dedicada a Sant Pere, d'estil neoclàssic, construïda a la segona meitat del segle XIX.

La rectoria de Vilabella

La rectoria de Vilabella és considerada un monument protegit com a bé cultural d'interès local del municipi.

Edifici de planta irregular de grans dimensions, situat al costat de l'església nova de Sant Pere, perpendicularment a la línia de façana i configurant una plaça. Té planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és a dues vessants, amb l'eix paral·lel a la línia de façana, i amb terrat. La rectoria, tot i no presentar un gran interès arquitectònic, és una mostra de l'arquitectura popular amb una certa qualitat, i forma un conjunt equilibrat amb l'església de Sant Pere. Els elements més remarcables són la porta d'accés, de brancal de pedra i dos arcs rebaixats a la part superior, i les gran sales interiors. Hi ha construccions posteriors a la part de darrere. El material de l'obra és la combinació de maçoneria i maó.

Història

La rectoria nova va edificar-se poc temps després de la construcció de l'església de Sant Pere, beneïda l'any 1862. La inauguració d'aquest nou edifici va fer-se l'any 1864. Antigament a més de la funció de rectoria, dedicava la seva planta baixa a un museu local ("Museu Etnològic del Camp"), fet per iniciativa de Mn. Comamala i amb l'aportació de tot el poble. Actualment totes aquestes obres han estat traslladades a la Pinacoteca, situada al carrer Raval del Roser.

El Castell de Vilabella

El Castell és un conjunt històric declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.

L'edifici està ubicat al nucli central del poble, a l'inici del carrer de Sant Pere. És un casal de planta rectangular entre mitgeres, de grans dimensions i modificat en la façana. Té planta baixa i dos pisos. A l'interior és remarcable el vestíbul, amb uns interessants arcs rebaixats, l'escala d'accés al primer pis i una gran sala. Totes les obertures interiors, tant portes com finestres, apareixen molt acuradament treballades.

 

La façana, originalment simètrica, es troba alterada per la construcció d'un edifici annex. Els elements exteriors més remarcables són la porta d'entrada d'arc de mig punt amb grans dovelles regulars, les finestres del primer pis, estilísticament similars a les de l'interior, així com una barbacana de tipologia característica de la zona.

Història

Alguns historiadors identifiquen l'emplaçament del casal amb la ubicació de l'antic castell de Vilabella (aquesta teoria podria estar fonamentada en els elements de fortificació que encara resten a la part posterior).

Entre els segles XV i XVIII va pertànyer a la família Pontarró, família d'hisendats que van arribar a posseir gairebé la meitat del terme al segle XVI. Al segle XVIII va passar a mans de la família Castellví. El nom de Cal Cristí sembla que prové d'uns masovers d'inicis del segle XIX, que eren originaris de Santa Cristina.

Les Capelletes


 
 

El Portal de Sant Pere. Muralles de Vilabella

 

 

De les antigues muralles es conserva el Portal de Sant Pere en forma d’arc de mig punt. De l’antic castell de Vilabella, una escala gòtica al casal que ocupa el seu lloc.

 
 

L'Església vella

La primitiva església, avui sense culte, fou reformada en època gòtica. Actualment només s'en conserva el campanar, que es va transformar en el dipòsit del poble.

Els Set Ponts i les passeres

 

Els set ponts és un espectacular viaducte que salva el riu Gaià, just on es troben els termes de Vilabella i Salomó. Forma part de la línia fèrria de Barcelona a Lleida, inaugurada l'any 1883. El nom prové del fet d'estar format per set arcades, a dos nivells.