Ajuntament

Subvencions concedides l'any 2021 Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2021: Concepte: BBVA Pressupost elegible: 956,34 euros % concedit: 100,00 % Import concedit: 956,34 euros Subvencions per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l’any 2021: ...
Subscriure a