Dades demogràfiques

Vilabella té un total de 734 habitants segons dades del IDESCAT de 2024. D'aquests, 376 són homes, i 358 dones.