Dades demogràfiques

 

Vilabella té un total de 736 habitants segons dades del IDESCAT de 2019.

El municipi de Vilabella està format per una única entitat de població, que conté un sol nucli de població amb 822 habitants i altres 7 habitants disseminats.

Gràfic demogràfic de Vilabella entre 1998 i 2019: