Noticies

12/04/2022 Actualitat
Festa de la Gent Gran, a Vilabella 2022 http://www.vilabella.cat/sites/vilabella/files/recursos/festa_de_la_gent_gran_foto_3.jpg
08/04/2022 Actualitat
PLEC DE CLÀUSULES I CONVOCATÒRIA DEL LLOGUER DEL PIS UBICAT AL CARRER SANT ANTONI, 2B. Acord Data de l'acord: 5 d'abril de 2022 Òrgan: Junta de govern Unitat: Àrea Secretaria Expedient: 4316520002-2022-0000132 Aprovació del plec de clàusules i convocatòria que regirà la contractació del lloguer de...

Pàgines