Subvencions Generalitat de Catalunya

 

CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA 2021

 

 

 

Subvenció per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019

Concepte: Projecte de dinamització del municipi de Vilabella

Actuacions: Renovació enllumentat de diversos carrers i Rehabilitació dels vestidors de la piscina

Import concedit: 39.900,00 euros