Pla especial d'inversions sostenibles

 

En data 25 de juliol de 2014, la Junta de govern de la Diputació de Tarragona acorda concedir a l'Ajuntament de Vilabella la subvenció del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) any 2014 per l'actuació "Renovació de l'enllumenat públic a diversos carrers" per un import de 16.110,94 euros.