Subvencions concedides per la Diputació de Tarragona

Subvencions concedides l'any 2023

 • Subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics

Pressupost Elegible: 6.797,10 euros

% concedit: 83,97%

Import concedit: 5.707,56 euros

 • Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

Concepte: Aigua

Pressupost Elegible: 9.847,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 9.354,65 euros

 • Subvencions per a la prevenciólocal d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023

Concepte: gestió de residus

Pressupost Elegible: 9.847,00 euros

% concedit: 92,06%

Import concedit: 9.647,52 euros

 • Subvencions per la transició energètica i acció climàtica, convocatòria 2023

Concepte: PAESC

Pressupost Elegible: 55.366,87 euros

% concedit: 83,96%

Import concedit: 46.485,00 euros

 • Subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, any 2023.

Concepte: Contractació d'un peó de serveis de neteja

Pressupost Elegible: 9.244,36 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 9.244,36 euros

 • Subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2023.

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 1.441,51 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 1.441,51 euros

 • Subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023.

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

 

Pressupost Elegible: 9.338,78 euros

 

% concedit: 80,21%

 

Import concedit: 7.490,49 euros

 

 • Subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)

Programa despesa corrent

 

Concepte: Despesa corrent

 

Pressupost elegible: 45.000,00

 

% concedit: 100,00%

 

Import concedit: 45.000,00€

 

 

Programa inversions

 

Concepte: Enderroc total de dos edificis entre mitgeres

 

Pressupost elegible: 25.350,03€

 

% concedit: 57,08%

 

Import concedit: 14.468,71€

 

 

Programa inversions

 

Concepte: Arranjament del carrer camí del Molinet

 

Pressupost elegible: 62.014,80€

 

% concedit: 95,00%

 

Import concedit: 58.914,06€

 

 

Subvencions concedides l’any 2022 

 
 • Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis, anualitat 2022.

Concepte: C I)Actuacions del Pla de millores de l'ENS.

 

Pressupost elegible: 9.300,60€

 

% concedit: 39,06%

 

Import concedit: 3.632,54€

 

 
 • Subvenció per al foment de l'ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, any 2022

Concepte: Contractació d'un peó de serveis de neteja

 

Pressupost: 10.367,28 €

 

Import concedit: 9.500,00 €

 

 

 • Subvenció nominativa

Concepte: Enderroc del dipòsit del campanar de Sant Pere

 

Pressupost elegible: 46.363,75 €

 

% concedit: 79,80%

 

Import concedit: 37.000,00 €

 

 • Subvenció per a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables per a aquests equipaments i en elements patrimonials (any 2022).

Concepte: Construcció de paret bloc formigó i tanca piscina

Pressupost elegible: 26.522,85 €

% concedit: 95,00%

Import concedit: 25.000,00 €

 

 • Subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM)

Programa despesa corrent

Concepte: Despesa corrent

Pressupost elegible: 45.000,00

% concedit: 100,00%

Import concedit: 45.000,00€

Programa inversions

Concepte: Perllongació un tram de vorera al carrer St. Josep

Pressupost elegible: 67.316,04€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 63.950,24€

Programa inversions

Concepte: Construcció de nous nínxols i un columbari

Pressupost elegible: 19.018,40€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 18.067,47€

 

 • Subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2022.

Concepte: Línia 2 - Salut

Pressupost elegible: 14.507,00€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 10.374,83€

Concepte: Línia 1 – 1.3 Agent cívic

Pressupost elegible: 4.800,00€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 3.727,34€

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost elegible: 9.167,14€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 7.118,56€

 

 • Subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular

Concepte: Fira Sarau de Tardor- Festa Macabeu 2022

Pressupost elegible: 19.000,00€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 13.376,86€

 

 • Subvenció per la Transició energètica i Acció climàtica

Concepte: Línia 4 - Residus

Pressupost elegible: 22.191,40€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 10.000,00€

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost elegible: 36.583,03€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 34.166,54€

 

 • Subvenció per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals

Concepte: Passarel·la peatonal i pav. Camí Vilabella-Salomó

Pressupost elegible: 25.609,65€

% concedit: 95,00%

Import concedit: 24.329,16€

Subvencions concedides l'any 2021

       

 

            Subvenció de salut pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, convocatòria 2021.

            Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines

            Pressupost elegible: 8.543,81 euros

            Pressupost mínim a executar: 7.424,57 euros

            % concedit: 95%

            Import concedit: 7.053,34 euros

 

            Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic

            Pressupost elegible: 4.300,00 euros

            Pressupost mínim a executar: 3.736,70 euros

             % concedit: 95%

            Import concedit: 3.549,87 euros

 

            Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública

             Pressupost elegible: 18.909,70 euros

             Pressupost mínim a executar: 13.692,51 euros

              % concedit: 95%

             Import concedit: 13.007,89 euros

 

 • Subvencions d’interessos de préstecs, convocatòria 2021:

            Concepte: BBVA

            Pressupost elegible: 956,34 euros

            % concedit: 100,00 %

            Import concedit: 956,34 euros

 • Subvencions per activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, per l’any 2021:

            Concepte: Organització i execució d’una Fira-Sarau

            Pressupost elegible: 11.253,00 euros

            % concedit: 70,00 %

            Import concedit: 7.877,10 euros

 

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2019-2020).

                Concepte: Escola rural "Manuel de Castellví i Feliu"

                 Pressupost elegible: 6.037,50 euros

                 % concedit: 100%

                 Import concedit: 6.037,50 euros

 

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM):

            Programa despesa corrent:

                Concepte: Despeses corrents

                Pressupost elegible: 45.000,00 euros

                % concedit: 100,00%

                Import concedit: 45.000,00 euros

            Programa inversions:

                Concepte: Adquisició immobles

                Pressupost elegible: 20.221,77 euros

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 19.210,68 euros

               

                Concepte: Arranjament del camí de Renau
                Pressupost elegible: 27.956,75 euros

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 26.558,91 euros

 

Subvencions concedides l'any 2020

 • Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. Convocatòria 2020.
 • Concepte: PAES
 • Pressupost elegible: 14.229,78 euros
 • % concedit: 95 %
 •  Import concedit: 13.054,61 euros

 

 • Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens metereològics i altres situacions excepcionals 2020.

              Concepte: Reforma xarxa clavegueram c/Castellví

              Pressupost elegible: 21.660,00 euros

              % concedit: 95,00 %

              Import concedit: 20.577,00 euros

 

              Concepte: Reparació de la claveguera del carrer Fortuny

              Pressupost elegible: 9.135,50 euros

              % concedit: 95%

              Import concedit: 8.678,72 euros

 

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals (curs 2018-2019).

                Concepte: "Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

                 Pressupost elegible: 17.976,88 euros

                 % concedit: 12,17%

                 Import concedit: 2.187,50 euros

 

 • Subvenció destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la salut Pública amb motiu de la COVID-19

            Concepte: COVID Salut Pública

            Pressupost elegible: 11.265,56 euros

            % concedit: 99,42%

            Import concedit: 11.199,81 euros

 

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM):

            Programa despesa corrent:

                Concepte: Despeses corrents

                Pressupost elegible: 45.000,00 euros

                % concedit: 100,00%

                Import concedit: 45.000,00 euros

            Programa inversions:

                Concepte: Aprofitament aigua antiga mina per ús agrícola

                Pressupost actuació: 18.306,42 euros

                Pressupost elegible: 15.129,27 euros*

                % concedit: 95,00%

                Import concedit: 14.372,80 euros

                *No és elegible el concepte següent: IVA deduïble

 

 • Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2020.

           Concepte: Aigua

           Pressupost elegible: 5.565,29 euros

           % concedit: 95,00%

            Import concedit: 4.079,70 euros

 

 • Subvenció a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l'impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019. Any 2020.

           Concepte: Activitats culturals

           Pressupost elegible: 10.000,00 euros

           % concedit: 100,00%

           Import concedit: 10.000,00 euros

 

 • Subvencions d'interessos de préstecs, exercici 2020.

                Concepte: BBVA

                 Pressupost elegible: 1.118,64 euros

                 % concedit: 100,00%

                 Import concedit: 1.118,64 euros

 

Subvencions concedides l'any 2019

 • Subvenció per a programes concrets i activitats de promoció turística any 2019.

            Plans estratègics:

            Pressupost elegible: 2.552,16 euros

            Import concedit: 944,53 euros

            Difusió online:

            Pressupost elegible: 2.823,84 euros

            Import concedit: 836,06 euros

 • Subvenció per implantar les mesures recollides en els plans d'acció per a l'energia sostenible (PAES) dels ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses.

           Concepte: Vilabella

           Pressupost elegible: 11.766,86 euros

           % concedit: 95%

           Import concedit: 8.668,94 euros

 • Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

           Concepte: Consultoris

           Pressupost elegible: 5.608,35 euros

           % concedit: 95%

           Import concedit: 2.192,44 euros

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent

              Pressupost elegible: 53.543,01 euros

              Import concedit: 26.600,50 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 38.233,76 euros

              Import concedit: 5.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Creació de parc infantil a la zona poliesportiva

              Pressupost elegible: 15.510,99 euros

              Import concedit: 10.533,50 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.

           Concepte: Aigua

           Pressupost elegible: 1.988,00 euros

           Import concedit: 1.619,85 euros

 • Subvencions destinades al finançament d'actuacions de vigilància dels usuaris de les platges i piscines i fer complir les normes de seguretat del seu ús.

           Concepte: Piscines

           Pressupost elegible: 5.904,70 euros

           Import concedit: 4.834,80 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d'arrossars i zones humides al voltant dels nuclis urbans i urbanitzats del Delta de l'Ebre i vespa asiàtica.

              Concepte: Peridomèstics

              Pressupost elegible: 3.956,72 euros

              Import concedit: 2.413,58 euros

 • Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural.

            Concepte: Pavimentació pista complex esportiu

            Pressupost elegible: 10.324,93 euros

            Import concedit: 5.000,00 euros

 • Subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d'interès ciutadà, de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona.

           Concepte: Música i relats a la Vila Closa

           Pressupost elegible: 3.161,00 euros

           Import concedit: 1.702,83 euros

Subvencions concedides l'any 2018

 • Subvencions excepcionals 2018

                Concepte: C) Arranjament dipòsit d'aigua municipal

                Pressupost elegible: 7.990,13 euros

                Pressupost mínim a executar: 7.990,13 euros

                % concedit: 95%

                Import concedit: 7.590,62 euros

 • Subvenció del Programa extroardinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i el primer cicle d'educació infantil a escoles rurals (curs 2017-2018).

                Concepte: "Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"

                 Pressupost elegible: 6.475,00 euros

                 % concedit: 100,00%

                 Import concedit: 6.475,00 euros

 • Subvenció del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de llars d'infants públiques de titularitat municipal i per al primer cicle d'educació infantil en escoles rurals (curs 2016-2017).


                 Concepte: “ER. Escola Manuel de Castellví i Feliu de Vilabella"


                 Pressupost elegible: 4.375,00 euros.


                 % concedit: 100%


                 Import concedit: 4.375,00 euros.

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2018

              Pressupost elegible: 98.800,00 euros

              Import concedit: 68.076,50 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 36.714,72 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 103.607,42 euros

              Import concedit: 26.025,50 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbansi periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats.

              Concepte: Peridomèstics

              Pressupost elegible: 1.000,00 euros

              Import concedit: 646,76 euros

 • Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals.

         Concepte: Consultoris mèdics

         Pressupost elegible: 5.224,63 euros

         Import concedit: 2.235.02 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines).

         Concepte: Piscines

         Pressupost elegible: 7.112,45 euros

         Import concedit: 5.355,46 euros

 • Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà.

         Concepte: Manteniment

         Pressupost elegible: 3.308,00 euros

         Import concedit: 2.647,95 euros

 • Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

         Concepte: Obres de millora i adquisició de material per actuacions a la piscina municipal

         Pressupost elegible: 5.988,18 euros

         Import concedit: 5.000,00 euros

 • Subvencions per a activitats esportives de caràcter singular.

         Concepte: Torneig de futbol

         Pressupost elegible: 1.864,00 euros

         Import concedit: 413,50 euros

 • Subvencions per a programes i activitats culturals.

         Concepte: Activitats culturals 2018

         Pressupost elegible: 7.800,00 euros

         Import concedit: 1.140,13 euros

 • Subvencions del programa específic d'obres per al sanejament, abastament i distribució d'aigua potable i del programa de modernització d'equipaments informàtics per garantir l'administració electrònica (PEXI).

        Concepte: Projecte executiu de desguassos pluvials de la pista poliesportiva

        Pressupost elegible: 13.246,89 euros

        Import concedit: 9.070,00 euros

 • Subvencions per a la realització de programes concrets i activitats de promoció turística.

       Plans estratègics:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 582,62 euros

       Difusió online:

        Pressupost elegible: 2.500,00 euros

        Import concedit: 466,01 euros

 • Subvencions per a la contractació de les actuacions i activitats incloses en el catàleg per a Programacions Culturals dels ajuntaments (e-Catàleg).

        Import concedit: 9.257,00 euros

 • Subvencions d'interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals.

        Import concedit: 23,92 euros

        % concedit: 100,00%

Subvencions concedides l'any 2017

 • Subvencions del Pla d'Acció Municipal (PAM)

           Programa despesa corrent:

              Concepte: despesa corrent 2017

              Pressupost elegible: 103.532,75 euros

              Import concedit: 103.532,75 euros

           Programa sostenibilitat lloc secretaria-intervenció:

              Concepte: sostenibilitat lloc secretaria-intervenció

              Pressupost elegible: 10.000,00 euros

              Import concedit: 10.000,00 euros

           Programa inversió:

              Concepte: Rehabilitació dels vestidors de la piscina

              Pressupost elegible: 109.718,76 euros

              Import concedit: 37.844,25 euros