Salutació de l'Alcalde

Benvolguts veïns i veïnes,

És per a mi un plaer poder-me dirigir novament a tots vosaltres, que en aquests darrers anys heu omplert i esteu omplint una part important de la meva vida. Servir-vos em porta a recollir un conjunt de sensacions i bones experiències, que mai oblidaré. M'apassiona teixir relacions personals amb tothom i sense cap mena d’excepció: veïns, entitats i companys/es als quals vull agrair molt sincerament el seu suport i la seva confiança.

Tenim un conjunt de veïns i de veïnes potent, que ha treballat amb una gran dosi de constància i d'humilitat per aixecar dia rere dia un poble que junts hem anat construïnt, heredant també els fruits que varen sembrar els nostres avantpassats. D'aquí en ve el que de vegades hem sentit anomenar o anomenem "fer poble", i això és el que origina en part la nostra gran il·lusió per treballar dia rere dia per assolir noves fites pel conjunt dels vilatans i les vilatanes que hi viuen.

Treballaré dia rere dia per assolir noves fites i una més gran cohesió del nostre poble. També perquè els veïns i les veïnes, grans i petits, gaudeixin de viure en el nostre poble i que puguin tenir el màxim de serveis al seu abast. Tanmateix intentaré buscar punts en comú amb la resta de formacions polítiques per treballar conjuntament pel nostre poble.

Sigueu benvinguts i benvingudes a Vilabella.

Alcalde de Vilabella