Cartipàs municipal


Alcalde:

Joan Maria Sanahuja Segú.

 

Primera tinent d'alcalde:

Maria Teresa Armengol Armengol.

 

Àrees

 

URBANISME, OBRES, HABITATGE, SERVEIS MUNICIPALS I RELACIONS CIUTADANES

 •     Joan Maria Sanahuja Segú.
 •     Jordi Balagueró Andreu.
 •     Eduard Recasens Robert.

 

AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT

 •     Joan Maria Sanahuja Segú.
 •     Eduard Recasens Robert.

 

ECONOMIA-HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TREBALL I OCUPACIÓ

 •     Jordi Balagueró Andreu
 •     Maria Teresa Armengol Armengol

 

BENESTAR SOCIAL (SERVEIS SOCIAL I SANITAT) I EDUCACIÓ

 •     Joan Maria Sanahuja Segú.
 •     Eduard Recasens Robert.
 •     Maria Teresa Armengol Armengol

 

FESTES, JOVENTUT, CULTURA I ESPORTS

 •     Jordi Balagueró Andreu.
 •     Eduard Recasens Robert.
 •     Maria Teresa Armengol Armengol.

 

Junta de govern local

 •     Joan Maria Sanahuja Segú.
 •     Maria Teresa Armengol Armengol.
 •     Jordi Balagueró Andreu.