SANT ANTONI DE PÀDUA

 

La capella de Sant Antoni de Pàdua es troba a la façana de Ca l’Urbano. Aquest sant el van regalar els avis de Ca la Xocolatera després de la guerra.

Sant Antoni és el patró tant dels mestres d'obra i constructors, com de tota classe d'artesans de la gaveta, la rajola i la plomada: paletes, manobres i altres oficis relacionats, que l'invoquen contra les caigudes i altres accidents.

És considerat l'intercessor més adient per pregar-li per l'èxit d'una relació sentimental i també se l'invoca per ajudar a trobar les coses perdudes. La celebració de la seva festa és el 13 de juny.